Veřejné zakázky

Fotografie pro státní subjekty a veřejné organizace.  Určené pro komerční účely např. jako součást reklamy.